Koje su prednosti

Projektom će se, putem unaprjeđenja društvenog hackathona Umbria (#SHU) postići sljedeći benefiti(#SHU):

1. Proširiti obrazovni kontekst i uključene aktere: Social Hackademy će stvoriti partnerstva i sinergije među akterima iz neformalnog sektora, uključujući javne knjižnice, nevladine organizacije, OCD i škole, sveučilišta, poslovne subjekte, javna tijela itd. Uspostavljanjem „Social Hackademy Lab-ova“ i organizacijom društvenih hackathona u četiri europske zemlje za pružanje obuke za digitalne vještine mladim ljudima u nepovoljnom položaju.

2. Povećati broj ciljnih skupina koje će biti izravno uključene u projektne aktivnosti: treneri (e-facilitatori, treneri, omladinski radnici, itd.) iz 4 partnerske organizacije koje će djelovati kao pilotski partneri; i mladi (u dobi od 16 do 29 godina) u nepovoljnom položaju koji će se koristiti metodologijom u četiri zemlje sudjelujući u inovativnom tečaju i hackathonu koji će omogućiti da se dobra praksa proširi među ciljne skupine na lokalnoj i nacionalnoj razini.

3. Povećati broj regija / zemalja koje sudjeluju u radu te dodajući komponentu dosega i utjecaja politike (od lokalne do europske razine). Ova dimenzija uključuje pokrivanje novih geografskih konteksta provođenjem projektnih aktivnosti u novim regijama (4 europske zemlje: Hrvatska, Grčka, Francuska i Italija) kao i provođenjem određenih aktivnosti radi utjecaja na politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini (prikupljanje dokaza za razviti informirane preporuke politike i organizirati događaj projektne politike u Europskom parlamentu). Projekt će uspostaviti i potaknuti stvaranje europske zajednice učenja različitih aktera zainteresiranih za #hackAD metodologiju i resurse. Nadalje, ova dimenzija uključuje opsežno širenje i iskorištavanje rezultata projekata na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini: #hackAD projekt će također povećati broj zemalja izvan partnerstva u kojima će se prakse širiti međunarodnim događajima i kanalima, zahvaljujući sudjelovanju mreža širom EU-a kako u partnerstvu, tako i među pridruženim partnerima.