Hackathon zajednica

Organizacija društvenih hackathona

Organizacija društvenog hackathona je dugotrajan i izazovan proces koji uključuje mnogo različitih aspekata (logistika, komunikacija i diseminacija, zdravlje i sigurnost, tehnološka opremljenost, izbor sastava žirija, smještaj i ugostiteljstvo, društvene aktivnosti, itd.) koji će biti jasno objašnjeni u smjernicama o pilotiranju tijekom provedbe projekta.

HackAD projektom će se organizirati nacionalni hackathoni – trodnevni događaji digitalnog stvaranja na nacionalnoj razini na kojima će se pozvati sve sudionike uključene u Social Hackademy Lab-ove da surađuju u timovima i natječu se u izradi digitalnog rješenja za jedan od društvenih izazova koje će predložiti organizacije civilnog društva.

Svaki događaj (hackathon) trajat će 48 neprekidnih sati i odvijat će se na sigurnom i kontroliranom mjestu, čiji će pristup biti ograničen sustavom akreditacije. Postojat će tri vrste akreditacije, i to za:
– Osoblje – svi koji su uključeni u organizaciju događaja,
– Hakere – mladi ljudi obučeni u digitalnim vještinama i
– Stručnjake – treneri/voditelji timova, predstavnici odabranih organizacija civilnog društva, članovi žirija, itd.

Prostor održavanja hackathon-a će ostati otvoren 24/24 sata s početkom u 20:00 sati prvog dana do 20:00 trećeg dana. Ako u zgradi, od 00:00 sati ne bude bilo sudionika, prostor će se zatvoriti i ponovo otvoriti ujutro u 6:00 sati.

Hackathoni će biti organizirani 2021. godine.

Stvaranje zajednice

Social Hackademy online platforma osigurat će podršku stvaranju zajednice i Hackathonu. Ova platforma predstavlja online prostor za obrazovanje, evaluaciju, razmjenu znanja i iskustava i stvaranje zajednice mladih, trenera, vanjskih stručnjaka iz svih sektora i drugih dionika. Pružat će usluge e-učenja i vršnjačkog učenja, prikazivati rezultate i rješenja s Hackathona i omogućavati uspostavljanje online virtualnih zajednica. Platforma će uključivati alate za pružanje personaliziranog iskustva registriranim korisnicima i podršku posebnim interesnim skupinama, skladište dokumenata i OER-a, galeriju rezultata Hackathona, sustav komunikacije porukama, forume i blogove, telekonferencije, indeksiranje i pretraživanje, itd. Registracija na platformu će biti besplatna.