Osnovne informacije

Nekoliko inicijativa EU naglašava da socijalna uključenost mladih ovisi o njihovom pristupu ICT-u i o stjecanju potrebnih digitalnih i transverzalnih kompetencija za sudjelovanje u modernom društvu. Da bi se riješili ovi izazovi, projekt #hackAD „Social Hackademy“ ima cilj osnažiti digitalne vještine i kompetencije mladih ljudi u nepovoljnom položaju kroz primjenu kolaborativnih obrazovnih aktivnosti temeljenih na metodologiji zajedničkog stvaranja Social Hackademy.

hackAD se temelji na metodologiji Social Hackathon Umbria (#SHU), dobroj praksi razvijenoj u Italiji.

U četiri europske zemlje (Italija, Grčka, Hrvatska i Francuska) projektni partneri uspostavit će Social Hackademy Lab-ove i kroz opsežni kombinirani tečaj obuke u trajanju od 100 sati, educirati ukupno 120 mladih u dobi od 16 do 29 godina u nepovoljnom položaju podrijetla u tri područja:
– razvoj native mobilnih aplikacija,
– web dizajn i
– vizualni i grafički dizajn.

hackAD obrazovni program
Kao dio edukacije organizirat će se društveni Hackathon u svakoj zemlji tijekom kojeg će mladi polaznici imati priliku primijeniti stečene kompetencije zajedno s predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD) u razvijanju digitalnih rješenja za društvene izazove povezane s nekim od 17 ciljeva UN-a za održivi razvoj.

Ključni ishodi projekta uključuju:
– Social Hackademy metodologiju i programe svih tečajeva na jezicima projektnih partnera,
– priručnik za trenere na jezicima projektnih partnera,
– online Hackademy platformu na jezicima projektnih partnera te
preporuke za donositelje odluka.

Projekt će okupiti multidisciplinarne timove koji će surađivati kroz različite sektore kako bi povećali šanse da se mladi u nepovoljnom položaju zainteresiraju za društveno odgovornu znanstvenu i tehnološku karijeru (akteri iz sektora formalnog i neformalnog obrazovanja, nevladine organizacije, OCD, knjižnice, socijalna poduzeća uključit će se u trening i u Hackathon).

hackAD se sufinancira programom Erasmus+ Europske unije u okviru akcije KA3 Socijalna uključenost kroz obrazovanje, osposobljavanje i mlade. Projekt je započeo 15. siječnja 2020. i trajat će dvije godine.