Nauči kako provoditi HackAD treninge

Prema razvijenim obrazovnim programima za tečajeve (Razvoj native mobilnih aplikacija, Web dizajn te Vizualni i grafički dizajn) projektni partneri će odrediti okvire za pronalazak ili razvoj otvorenih obrazovnih resursa (uključujući, na primjer, dokumente, prezentacije, video zapise, vodiče, itd.).

Nakon toga će svaki partner potražiti ili izraditi materijale za obuku koji se podudaraju sa utvrđenim ishodima učenja. Ako su materijali odabrani za tečaj već dostupni i nude se unutar neke organizacije, bit će dostupni pod otvorenom licencom. U slučaju da partnerska organizacija nema svoje materijale, može razviti materijal ili odabrati OER-e (otvorene obrazovne resurse) na nacionalnom jeziku.

Provest će se sljedeće aktivnosti:
– izrada smjernica za partnere o prikupljanju materijala za obuku (uključujući specifikaciju ishoda učenja);
– odabir ili razvoj obrazovnih materijala za trening;
– specifikacija načina otvorenog licenciranja.