#HackAD Izvješće o pilotiranju

Ovaj dokument je sažetak pilot faze #hackad koja predstavlja završnu fazu Erasmus+ KA3 projekta, financiranog 2019. godine pod nazivom „Socijalna uključenost i zajedničke vrijednosti: doprinos u području obrazovanja i osposobljavanja“. U nastavku će biti istaknute ključne točke projekta, načini dosezanja i odabira sudionika te uspjeh društvenih hackatona u sve četiri partnerske zemlje.

Sažetak završnog izvješća o pilotiranju