Što smo naučili iz društvenih hackathona?

Nadamo se da će pilotiranje hackathona širom Europe uspostaviti holistički pristup izradi preporuka za donositelje odluka temeljenim na društvenim hackathonima. Preporuke će sažeti iskustvo stečeno primjenom inkluzivnog, projektnog obrazovnog pristupa u različitim zemljama i pružit će preporuke donositeljima odluka za njegovo usvajanje u različitim obrazovnim okvirima. Rezultati projekta usmjereni su na mobilizaciju različitih aktera za digitalnu i socijalnu uključenost i kao takvi imaju dobar potencijal ugraditi se u relevantni digitalni program EU politika kroz stvaranje preporuka donositeljima odluka na nacionalnoj i europskoj razini. Preporuke za donositelje odluka koje se temelje na rezultatima pilot-projekta (evaluacija mladih, trenera i dionika uključenih u pilot) promovirat će se kroz lokalne, regionalne, državne i međunarodne projektne aktivnosti i događaje.

Projekt će upotrijebiti izvješća o pilotiranju za izradu preporuka za politike o implementaciji metodologije Social Hackademy. Preporuke politika bit će podijeljene ključnim dionicima na nacionalnoj razini i razini EU-a – ministarstvima obrazovanja, donositeljima odluka, istraživačkim institutima, istraživačkim centrima, itd.

Izrada konačnih preporuka za donositelje odluka koja se temelji na postojećoj najboljoj praksi koja će se unaprijediti u nekoliko zemalja, a koja je usmjerena na ugrožene i ranjive skupine i usmjerena na donositelje odluka u obrazovanju i osposobljavanju i pružatelje obuka koristit će partneri u svakoj zemlji i na europskoj razini kako bi se ostvarila kritična masa potrebna za omogućavanje državne potpore i financiranja.