Κοινότητα Hackathon

Οργάνωση Κοινωνικών Hackathons

Η οργάνωση ενός κοινωνικού Hackathon είναι μια μακροχρόνια και γεμάτη προκλήσεις διαδικασία που περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές πτυχές (εφοδιαστική, επικοινωνία και διάδοση, υγεία και ασφάλεια, τεχνολογικός εξοπλισμός, σύνθεση της κριτικής επιτροπής, διαμονή και εστίαση, κοινωνικές δραστηριότητες κ.λπ.) που θα εξηγηθεί με σαφήνεια τις Πιλοτικές Οδηγίες που παρέχονται από το έργο.

Το HackAD θα διοργανώσει Εθνικά Hackathons, 3ήμερες ψηφιακές εκδηλώσεις συν-δημιουργίας σε εθνικό επίπεδο, όπου όλοι οι συμμετέχοντες που συμμετέχουν στα εργαστήρια Social Hackademy Labs και θα κληθούν να εργαστούν ομαδικά και να ανταγωνιστούν για να παράγουν μια ψηφιακή λύση σε μία από τις κοινωνικές προκλήσεις που προτείνεται.

Κάθε εκδήλωση Hackathon θα διαρκέσει 48 συνεχείς ώρες και θα πραγματοποιηθεί σε έναν ασφαλή και ελεγχόμενο χώρο, του οποίου η πρόσβαση θα ρυθμίζεται από ένα σύστημα διαπίστευσης. Θα υπάρχουν τρεις τύποι διαπίστευσης:
– Προσωπικό: όλοι όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση της εκδήλωσης
– Hacker: νέοι εκπαιδευμένοι στις ψηφιακές δεξιότητες
– Expert: εκπαιδευτές / διευθυντές ομάδων, εκπρόσωποι των επιλεγμένων ΟΚΠ, μέλη της κριτικής επιτροπής κ.λπ.

Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός 24/24 ώρες ξεκινώντας από τις 20:00 την πρώτη ημέρα έως τις 20:00 της τρίτης ημέρας. Από τις 24:00, εάν δεν υπάρχουν συμμετέχοντες στο κτήριο, αυτό θα είναι κλειστό και θα ανοίξει ξανά το επόμενο πρωί στις 6:00.

Τα Hackathon θα οργανωθούν εντός του 2021.