Το μάθημα επικεντρώνεται στη διδασκαλία των συμμετεχόντων στον τρόπο δημιουργίας ενός βιβλίου οπτικών προτύπων και στον τρόπο χρήσης του για τη δημιουργία γραφικών με συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αφίσες, πολυμεσικές δημοσιεύσεις σε κοινωνικά μέσα και φυλλάδια. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με:
– Αρχές οπτικής ταυτότητας και γραφιστικής,
– Εργασία με ράστερ και γραφικά βασισμένα σε φορέα,
– Ψυχολογία χρωμάτων και τεχνικών για την επιλογή και το συνδυασμό χρωμάτων στο σχεδιασμό,
– Προετοιμασία γραφικών για web και εκτύπωση,
– Τεχνικές για την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας.

Εκτός από τις ψηφιακές δεξιότητες, σε αυτό το μάθημα οι χρήστες ενθαρρύνονται να σκέφτονται κριτικά, να είναι δημιουργικοί και να χρησιμοποιούν τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους για τη δημιουργία λύσεων, έτσι θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες.

Δεξιότητες

Ένας μαθητής που θα παρακολουθήσει τα περισσότερα μαθήματα, κάνει τις εργασίες και συμμετέχει ενεργά στο μάθημα θα πρέπει, μέχρι το τέλος του μαθήματος, να αποκτήσει τις ακόλουθες ικανότητες:

DigComp 2.1 -> Competence Area 3: Creation of Digital Content -> Competence 3.1 – Developing content -> Level 3 – Intermediate

EntreComp -> Competence Area 1: Ideas & Opportunities -> Competence 1.2 – Creativity

EntreComp -> Competence Area 3: Into action -> Competence 3.5 – Learn by doing