Σχετικά με το έργο

Αρκετές πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ υπογραμμίζουν ότι η κοινωνική ένταξη των νέων εξαρτάται από την πρόσβασή τους στις ΤΠΕ και από την απόκτηση των απαραίτητων ψηφιακών και εγκάρσιων ικανοτήτων για συμμετοχή στη σύγχρονη κοινωνία. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, το έργο # hackAD “Social Hackademy ” στοχεύει στην προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων μέσω της υλοποίησης συνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στη μεθοδολογία της συν-δημιουργίας.

Το # hackAD βασίζεται στη μεθοδολογία Social Hackathon Umbria (#SHU), μια καλή πρακτική που εφαρμόζεται στην Ιταλία. Σε 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία και Γαλλία), οι εταίροι του έργου θα ιδρύσουν εργαστήρια Social Hackademy και, μέσω ενός σε βάθος συνδυασμού εκπαιδευτικών μαθημάτων 100 ωρών, θα εκπαιδεύσουν συνολικά 120 νέους ηλικίας 16-29 ετών από μειονεκτικό υπόβαθρο σε τρία θέματα: Εγγενής ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά, σχεδιασμός ιστοσελίδων και οπτική και γραφιστική. Ως μέρος της μαθησιακής πορείας, ένα κοινωνικό Hackathon θα οργανωθεί σε κάθε χώρα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι νέοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις αποκτηθείσες ικανότητες μαζί με εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) που πρέπει να αναπτύξουν ψηφιακές λύσεις σε κοινωνικές προκλήσεις που συνδέονται με έναν ή περισσότερους από τους 17 στόχους του ΟΗΕ για αειφόρο ανάπτυξη.

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:
– Μεθοδολογία δημιουργίας μέσω κοινωνικών Hackathons και περιλήψεις μαθημάτων στις γλώσσες των εταίρων.
– Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές στις γλώσσες των εταίρων.
– Κοινωνική διαδικτυακή πλατφόρμα
– Προτάσεις πολιτικής

Το έργο θα ενεργοποιήσει πολυεπιστημονικές ομάδες που συνεργάζονται σε διάφορους τομείς για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες έτσι ώστε οι μειονεκτούντες νέοι να ενδιαφέρθούν για την κοινωνικά υπεύθυνη επιστημονική και τεχνολογική σταδιοδρομία (φορείς από την επίσημη και μη τυπική εκπαίδευση, ΜΚΟ, CSO, βιβλιοθήκες, κοινωνικές επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στο Hackathon).

Το # hackAD συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της δράσης KA3 Κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 και θα διαρκέσει 2 έτη.