Περιγράμματα μαθημάτων HackAD

Tα ολοκληρωμένα περιγράμματα μαθημάτων αποτελούν το πρώτο ορόσημο του έργου #HackAD και απευθύνονται στους εκπαιδευτές και χρησιμεύουν ως βασικό σημείο αναφοράς για τη μη τυπική εκπαίδευση των κοινωνικά αποκλεισμένων νέων. Είναι καθοριστικής σημασίας για τον εφοδιασμό των νέων με ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στους hackathons.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα αναπτύχθηκαν με βάση την αξιολόγηση και ανάλυση της Μεθοδολογίας Κοινωνικής Ακαδημίας που αναπτύχθηκε το 2016 στην Ούμπρια ως το Ιταλικό τελικό γεγονός του έργου Generation0101.

Τα μαθήματα καλύπτουν τρία συγκεκριμένα θέματα και επιλέχθηκαν βάσει 3 κύριων κριτηρίων:
– Τα θέματα να ενδιαφέρουν τους νέους.
– Τα θέματα να καλύπτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι νέοι στο ψηφιακό περιβάλλον.
– Οι σχετιζόμενες δεξιότητες και γνώσεις έχουν αποδειχθεί πολύτιμες για την επίτευξη έργων υψηλής ποιότητας στις προηγούμενες εκδόσεις του Social Hackathons.

Με βάση τα κριτήρια αυτά, η κοινοπραξία ανέπτυξε προγράμματα σπουδών για μαθήματα κατάρτισης σε 3 θέματα:
– Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές (Native Mobile App Development)
– Σχεδιασμός ιστοσελίδων (Web Design)
– Οπτική και γραφική σχεδίαση (Visual and Graphic Design)

Το πρόγραμμα για τα τρία μαθήματα περιλαμβάνει 40 ώρες εκπαίδευσης για το Native Mobile App Development και το Web Design, ενώ το μάθημα Visual and Graphic Design έχει διάρκεια 20 ώρες. Μετά την προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ικανότητες που ευθυγραμμίζονται με το πλαίσιο ικανοτήτων DigComp 2.0, καθώς και τις ικανότητες EntreComp και P21 που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα, την ομαδική εργασία κ.λπ.

Τα Περιγράμματα Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν ψηφιακές και μεταβιβάσιμες ικανότητες και καθορίζουν τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ακολουθούν τη συμμετοχική μεθοδολογία και χρησιμοποιούν καινοτόμα μαθήματα για να επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, τα περιγράμματα περιέχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τους εκπαιδευτές σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και άλλες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του μαθήματος, όπως βασικές δεξιότητες υπολογιστών, προτεινόμενες εκπαιδευτικές μέθοδοι κ.λπ.

Τα μαθήματα δεν συμβάλλουν μόνο στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων, αλλά επίσης τους δίνουν τη δυνατότητα να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις κοινωνίες τους.

Τα Περιγράμματα θα συνοδεύονται από μια συλλογή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) για να παρέχουν στους εκπαιδευτές το υλικό για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων παραδειγμάτων, παρουσιάσεων, γραφημάτων, ασκήσεων καθώς και παιδαγωγικού και διδακτικού υλικού που χρησιμοποιείται για την προώθηση της κοινωνικής διάστασης του η προπόνηση. Τα OER θα είναι διαθέσιμα τον Σεπτέμβριο του 2020.

Τα περιγράμματα των μαθημάτων είναι διαθέσιμα στην αγγλική, κροατική, γαλλική, ελληνική και ιταλική γλώσσα:

Περίγραμμα μαθήματος κατάρτισης Σχεδιασμού Ιστοσελίδων
ΑγγλικάΚροατικάΓαλλικάΕλληνικάΙταλικά

Περίγραμμα μαθήματος κατάρτισης Οπτικής και Γραφικής Σχεδίασης
ΑγγλικάΚροατικάΓαλλικάΕλληνικάΙταλικά

Περίγραμμα μαθήματος Ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές
ΑγγλικάΚροατικάΓαλλικάΕλληνικάΙταλικά