Ηλεκτρονική πλατφόρμα HackAD

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Social Hackademy υποστηρίζει την εφαρμογή του Social Hackademy και των διαδικτυακών κοινοτήτων που σχηματίζονται γύρω από αυτό. Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί ως ανοιχτό περιβάλλον και θα παρέχει:

– Υπηρεσίες που θα περιλαμβάνουν τις περιλήψεις των μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό (OER) και τα εγχειρίδια,
– προβολή των αποτελέσματα του Hackathon, επιτρέποντας στις συμμετέχουσες ομάδες να διαφημίσουν τα αποτελέσματα του Hackathon,
– ανάπτυξη εικονικής κοινότητας, υποστηρίζοντας τη σύγχρονη και ασύγχρονη συνεργασία μελών των ομάδων Hackathon μεταξύ τους και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, την ανταλλαγή σχολίων, γνώσεων και εμπειριών και την προώθηση των αποτελεσμάτων του Hackathon στην κοινότητα,
– προηγμένες εγκαταστάσεις ευρετηρίου και αναζήτησης με βάση την προσθήκη ετικετών σε πόρους.