Εκπαίδευση

Το Social Hackathon οργανώνεται με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων νέων και ενηλίκων μέσω της ενεργούς συμμετοχής σε προπαρασκευαστικές δραστηριότητες κατάρτισης που καταλήγουν σε ένα Hackathon για τη συν-δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών λύσεων σε μία ή περισσότερες κοινωνικές προκλήσεις.

Παιδαγωγική προσέγγιση: Οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακής εκπαίδευσης μπορεί να ενσωματωθεί με ένα Hackathon και να επωφεληθεί από έναν διαφορετικό και σίγουρα αποτελεσματικό τρόπο αξιολόγησης των ικανοτήτων που αποκτούν οι μαθητές. Για το λόγο αυτό, τα κέντρα ψηφιακών ικανοτήτων ευνοούνται καθώς μπορούν να προγραμματίσουν εύκολα τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα με τρόπο που διευκολύνει και προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών και ικανοτήτων μεταξύ των συμμετεχόντων σε διαφορετικά μαθήματα.