Αξιολόγηση

Η απονομή βραβείων αξιολόγησης μπορεί να βασίζεται σε κριτές ή σε δημόσια ψήφο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν στοιχεία όπως:
– Ποιότητα της ιδέας (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικότητας, της πρωτοτυπίας και της προσαρμογής στο κοινό-στόχο)
– Υλοποίηση της ιδέας (συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας χρήστη, του σχεδιασμού και της ενσωμάτωσης)
– Πιθανός αντίκτυπος στο κοινό-στόχο